Allas Sea Poolin energiankäyttö on nyt hiilineutraalia - ympäristön eteen tehtävä työ jatkuu

Altaalla pulikoidaan jatkossa täysin päästöttömällä energialla!

Allas Sea Poolin energiankäyttö on nyt hiilineutraalia - ympäristön eteen tehtävä työ jatkuu

Meillä on iloisia uutisia: Altaan kaksi allasta sekä kaikki kiinteistöt lämpeävät jatkossa 100 % hiilineutraalilla ja päästöttömällä lämmöllä. Kiitos yhteistyökumppanimme Helenin, käytössämme on jatkossa Helenin Kiertolämpö, mikä tarkoittaa altaidemme lämmitystä 100% kierrätetyllä hukkalämmöllä. Muut Altaan sähkötarpeet katetaan Helenin muilla ympäristöystävällisillä energialähteillä, kuten hiilineutraalilla vesisähköllä sekä Altaan omalla aurinkovoimalalla. Sähkön, lämmön ja jäähdytyksen integroidussa tuotannossa Helen hyödyntää energialähteinä muun muassa jäteveden lämpöä sekä konesaleista, sähköasemilta ja teollisuuden prosesseista syntyvää hukkalämpöä.

”Monen vuoden ponnisteluiden jälkeen on mukava kertoa, että Allas Sea Pool toimii vihdoin kokonaan päästöttömällä energialla. Energiaratkaisujen kombinaatiossa on sertifioitua vesisähköä, päästötöntä Kiertolämpöä ja jäähdytystä, sekä aurinkopaneeleiden avulla kerättyä aurinkoenergiaa. Mielestämme ympäristön eteen tehtävä työ edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tuemme siis ilolla Helsingin kaupungin ympäristötavoitteita käyttämällä Helenin valikoimasta vähäpäästöistä kaukolämpöratkaisua tästä eteenpäin,” kertoo Allas Sea Poolin emoyhtiön Nordic Urbanin hankekehitysjohtaja Petteri Lautso.

Allas Sea Pool on jo pitkään sitoutunut kestävämpien ratkaisujen etsimiseen ja toteuttamiseen: paljon työtä on jo tehty, ja uusia askeleita suunniteltu. Ympäristöteot edistävät myös ihmisten hyvinvointia, ja siksi tuemme ilolla Helsingin kaupungin ympäristötavoitteita. Vastuullisten energialähteiden lisäksi Allas Sea Pool pyrkii omassa toiminnassaan minimoimaan energian kulutusta monin eri tavoin. Keinoina ovat mm. lämmitetyn pääuima-altaan peittäminen yöaikaan ja lasten uima-altaan käyttö vain kesäisin. Lisäksi Altaan toinen pääuima-allas eli merivesiallas ei käytä lämmitysenergiaa lainkaan. Tulevaisuuden tavoitteena on löytää uusia teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja esimerkiksi veden käyttöön ja sen puhdistamiseen, siivoukseen ja kiinteistöhuoltoon. Työtä ympäristöystävällisemmän tulevaisuuden eteen tehdään jatkossa myös uuden ravintola- ja kahvilatoiminnan yhteistyökumppanimme NoHo Partnersin kanssa muun muassa ravintolatoimen jätteiden ja hävikin lajittelun sekä kierrätyksen tehostamiseksi.